Tjenester

Ledningskart

RH Oppmåling utfører kartlegging av alle typer ledninger. Kartlegging foregår ved koordinatfesting av ledninger i felten. Selve innmålingen utføres
med det måleutstyr og med den nøyaktighet som oppdraget krever. Utarbeidelse av as-built ledningskart med skisser, foto og levering av sosidata.

Beliggenhetskontroll

RH Oppmåling utfører oppmåling, utstikking og kontrolloppgaver i forbindelse med prosjektering og bygging av hus.
Vi søker ansvarsrett for plassering av bygg, utarbeider stikningsplan, setter ut plassering av bygget og utfører kontrollmåling av as-built.

Sjøbunnkartlegging

RH Oppmåling utfører sjøbunnskartlegging. Dette gjøres fra en mindre arbeidsbåt med et singelstråle ekkolodd og RTK GPS. Dataene lastes direkte inn i
GPS-måleboken og er klare for bearbeidelse. Selve båten er lett og lar seg bære av tre personer. På den måten har vi mulighet til å utføre enkle og mindre
oppdrag innen sjøbunnkartlegging.

Bygg og anlegg

RH Oppmåling utfører alle typer oppdrag innenfor bygg og anlegg. Gjennom lang erfaring har vi bygd opp bred kompetanse innenfor fagområdet bygg og anlegg,
og kan tilby kunder skreddersydde løsninger til individuelle prosjekter.

FKB/NVDB

​RH Oppmåling utfører FKB/NVDB dokumentasjon for store og små vei/tunnelprosjekter

Masseberegning

RH Oppmåling utfører masseberegning både som ekstern kontroll, selvstendig oppdrag og masseoppfølging med målebrevs dokumentasjon.
Vi utarbeider alle typer as-built dokumentasjon som et prosjekt måtte kreve.

Vei og VA-prosjektering

RH Oppmåling utfører prosjektering og dimensjonering av veg og VA-anlegg etter kommunale normer. Vi utarbeider også stikningsdata og anbudsgrunnlag.