Referanser

Masseberegning

Rv Norheim-Raglamyr, Karmøy

Oppmåling utførte tjenester for Risa på Norheim-Raglamyr i 2011-2012. Prosjektet gikk ut på bygging av ny hovedveg og gang- og sykkelveg ca 1500 meter, omtrentlig kontraktsum 72 mill. Vår oppgave var å utføre masseberegning og kontraktsdokumentasjon.

Masseberegning

E39 Tjensvollkrysset, Stavanger

Oppmåling var innleid til Anko i 2009-2010 for å utføre masseberegning og kontraktsdokumentasjon for Risa på Tjensvollkrysset. Prosjektet gikk utpå ombygging av eksisterende rundkjøring. Omtrentlig kontraktsum 50 mill.

FKB/NVDB

E134 Austmannalitunnelen

Oppmåling utførte tjenester for Scanmatic elektro i 2011. Vår oppgave på dette prosjektet var å innmåle, dokumentere alle nye elektro installasjoner for FKB/NVDB registrering og levere av sosidata til Statens vegvesen.

FKB/NVDB

Fv48 Tungesvik I tunnel og stripeutvidning
Vatnedal - Håland

Oppmåling utførte tjenester for Brødrene Flatebø i 2012. Prosjektet gikk ut på å sprenge ned eksisterende tunnel og bruke massene til breddeutvidelse av veg. Vår oppgave på dette prosjektet var masseberegning kontraktoppfølging og innmåle as-built for FKB/NVDB registrering og levering av sosi data til Statens vegvesen.

Sjøbunnkartlegging

Karmsund Havneterminal, utvidelse av
eksisterende kai

Oppmåling utførte tjenester for Veidekke i 2012. Vår oppgave på dette prosjektet var å utføre sjøbunnkartlegging og stikningstjenester som utsetting av søyler, dragere og innmåle as-built ny kai.

Bygg og Anlegg

AF Decom Offshore Vats

Oppmåling har utført tjenester for AF Decom i Vats siden 2010 Våre oppgaver har vært å utføre utstikking av supports for set down av konstruksjoner,og utarbeide posisjons rapporter.

Vei og VA-prosjektering

Fenes Vikevåg, Rennesøy

Oppmåling utførte tjenester for Vest Eiendomsforvaltning AS i 2010. Vår oppgave på dette prosjektet var å utarbeide teknisk plan for godkjenning. Dette innebar vei, VA og byggegrop prosjektering.

Vei og VA-prosjektering

Øygardsvegen, Midtre Eide

Oppmåling utførte tjenester for Stange Prosjekt AS i 2012. Vår oppgave på dette prosjektet var å utarbeide teknisk plan for godkjenning. Arbeidet innebar vei, VA og prosjektering for lekeplass .